Centrala wentylacyjna Domekt R 300 V

Nowy produkt

Domekt R 300 V centrala z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 50 do 950 m3/h

Więcej szczegółów

10 338,15 zł brutto

Więcej informacji

Zalety central wentylacyjnych Domekt R 300 V

Oszczędność energii cieplnej
W procesie wentylacji pomieszczeń ciepło z powietrza wywiewanego zostaje przekazane do powietrza nawiewanego.

Efektywne ogrzewanie
W normalnych warunkach pracy nie dochodzi do przemarzania obrotowego wymiennika ciepła. Nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C dodatkowe podgrzewanie powietrza świeżego nie jest konieczne, co skutkuje znaczną oszczędnością energii cieplnej nawet podczas dużych mrozów. Około czterokrotnie zredukować zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego pozwala zastosowanie obrotowego wymiennika ciepła. 

Równowaga wilgoci w powietrzu
 na obrotowym wymienniku ciepła nie dochodzi do wykroplenia się wilgoci w normalnych warunkach pracy, ponieważ jej większa część wilgoci zawracana jest do pomieszczeń, a jej nadmiar odprowadzany jest na zewnątrz. Powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu i odpowiednia wilgotność jest zachowana. Ponieważ nie tworzy się kondensat, również odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co upraszcza montaż jednostki.

Niski poziom hałasu
Cichą pracę jednostek, w centralach wentylacyjnych Domekt R, zapewniają montowane wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca.

Obrotowy wymiennik ciepła

Zalety obrotowego wymiennika ciepła

 • Wysoki współczynnik sprawności
 • Brak przemarzania
 • Czterokrotnie niższe zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.
 • Przekazywanie wilgoci do powietrza doprowadzanego - stosowanie dodatkowych nawilżaczy powietrza w wentylowanych pomieszczeniach nie jest konieczne.
 • Niepotrzebny jest odpływ skroplin - łatwa instalacja jednostki.
 • Możliwość odzyskiwania chłodu, a więc niższe zużycie energi na schładzanie powietrza.

Sprawność: wymienniki obrotowe oferowane są w dwóch poziomach sprawności. Standardową, optymalną sprawność zapewniają wymiennik typu L. Wyższe współczynniki sprawności osiągają wymienniki typu XL.
W urządzeniach wentylacyjnych montowane są dwa rodzaje obrotowych wymienników ciepła:

 • Wymiennik z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane), oraz odzyskiwanie wilgoci.
 • Wymiennik higroskopijny z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane). Wymiennik tego typu bardziej efektywnie odzyskuje wilgoć.

Energooszczędny silnik typu EC
We wszystkich obrotowych wymiennikach ciepła montowane są silniki typu EC, cechujące się energooszczędnością oraz spokojniejszą pracą i sterowaniem obrotowego wymiennika.

Program doboru central wentylacyjnych Komfovent Domekt

Najnowsze narzędzie dla projektantów i firm instalacyjnych z branży HVAC to program doboru Domekt (dostępny w polskiej wersji językowej). Program w prosty i intuicyjny sposób pozwala na dobór przez użytkownika optymalnej centrali wentylacyjnej z serii Komfovent DOMEKT. Na podstawie podstawowych parametrów centrali, jak: wydajność, spręż, rodzaj odzysku ciepła, itp., program podpowiada urządzenia spełniające dane wymagania. Dodatkowo istnieje możliwość sprecyzowania pozostałych parametrów technicznych urządzenia, takich jak np.: gęstość wymiennika, układ króćców, strona wykonania, rodzaj nagrzewnicy, parametry czynnika, itp.

Strumień powietrza m3/h 320
Grubość ścianek mm 30
Masa kg 28
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 4
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 85
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,062
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,28
Wymiary filtrów BxHxL mm 290x205x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 30
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 72
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 0,5 / 6,2
Automatyka   KOMFOVENT C6
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 450

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A)
Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 52
Wylot nawiewu 60
Wlot wywiewu 52
Wylot wywiewu 60
Obudowa 40

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu - 3 m
Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 30

Sprawność temperaturowa

  Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 15,0 16,3 17,0 16,5 17,8 22,5 23,2 24,0

Automatyka sterowania KOMFOVENT

W pełni zintegrowana i fabrycznie okablowana automatyka KOMFOVENT pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z eksploatacją urządzeń, a także zapewnia bezpieczną pracę central wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT zaprojektowano zgodnie z zasadą PLUG & PLAY. Są więc gotowe do pracy bez konieczności stosowania zewnętrznych skrzynek elektrycznych czy szaf automatyki. Fabryczne okablowanie centrali obniża koszty związane z dodatkowymi elementami, czy koszty montażu. Każde urządzenie bezpośrednio przed wysyłką zostaje dokładnie sprawdzone i przetestowane w fabryce. Panel sterowania mocuje się samodzielnie w dogodnym dla użytkownika miejscu.

Każda seria central wentylacyjnych KOMFOVENT posiada dedykowaną automatykę, dostosowaną do możliwości danego urządzenia.

Dzięki fachowemu podejściu projektantów systemu automatyki, możliwe jest kontrolowanie szerokiego zakresu zróżnicowanych parametrów, które posiadają centrale wentylacyjne KOMFOVENT. Utrzymanie komfortu w pomieszczeniu zapewniają takie funkcje jak: kontrola jakości powietrza, praca na żądanie, chłodzenie nocne latem, VAV, CAV oraz wiele innych.

Wykorzystując protokoły komunikacyjne Modbus i BACnet można zintegrować centrale wentylacyjne KOMFOVENT z dowolnym systemem zdalnego zarządzania budynkiem (BMS). Każdy panel sterowania jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazny i czytelny dla użytkownika wyświetlacz LCD, przedstawiający szereg najważniejszych parametrów pracy centrali wentylacyjnej. Dotykowy ekran pozwala na łatwą zmianę poszczególnych nastaw centrali wentylacyjnej.

Moduł sieciowy umożliwia nadzorowanie pracy urządzenia za pomocą Internetu. Centrale wentylacyjne z automatyką są w niego wyposażone.

Parametry centrali wentylacyjnej można zmieniać poprzez standardową przeglądarkę internetową na komputerze PC lub urządzeniu mobilnym. Dostępne są również dedykowane aplikacje na urządzenia z systemem Android oraz IOS. Są one łatwe i przyjemne w obsłudze i pozwalają na pełne sterowanie wszystkimi funkcjami centrali wentylacyjnej.

C6 SMART HOME

Panel C6.1

 • Dotykowy, kolorowy ekran LED
 • Wskazanie parametrów pracy
 • Inteligentne i łatwe sterowanie
 • Pełna modyfikacja trybów pracy urządzenia z poziomu panelu

Panel C6.2

 • Nowoczesny panel z dotykowymi przyciskami
 • Fabrycznie zaprogramowane ustawienia
 • Wybór trybu pracy z poziomu panelu
Funkcje automatyki C6
Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze ustawionej przez użytkownika
Utrzymywanie temperatury powietrza wywiewanego Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania ustawionej przez użytkownika temperatury powietrza wywiewanego
Utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniu Jednostka dostarcza powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania wymaganej przez użytkownika temperatury w pomieszczeniu. Pomiar temperatury odbywa się poprzez czujnik temperatury w naściennym panelu sterowania
Zbalansowane regulowanie temperatury Wartość temperatury powietrza nawiewanego zostaje określona automatycznie na podstawie bieżącej temperatury powietrza wywiewanego, tzn.. temperatura powietrza nawiewanego będzie miała taką samą wartość, jak powietrza wywiewanego
Sterowanie stałym strumieniem powietrza (CAV) Jednostka utrzymuje stały wydatek powietrza nawiewanego i/lub wywiewanego bez względu na zmiany pojawiające się po stronie instalacji wentylacji
Sterowanie zmiennym strumieniem powietrza (VAV) 1 Jednostka nawiewa i wywiewa ilość powietrza zgodną z bieżącym zapotrzebowaniem na wentylację pomieszczeń
Bezpośrednie sterowanie strumieniem powietrza (DCV) Wydajność jednostki zmienia się na podstawie zewnętrznego sygnału sterującego
Regulacja wydajności nagrzewnicy wodnej Jednostka reguluje wydajność nagrzewnicy wodnej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania
Regulacja wydajności chłodnicy freonowej Jednostka reguluje wydajność chłodnicy freonowej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania
Programator tygodniowy Możliwy jest wybór jednego z czterech  fabrycznie  ustawionych harmonogramów pracy urządzenia. W razie konieczności, programy można modyfikować
Harmonogram urlopowy Użytkownik ma możliwość zaprogramowania okresów urlopowych. Wówczas jednostka nie będzie pracowała w sposób ciągły, a jedynie od czasu do czasu uruchomi się celem przewietrzenia pomieszczeń
Regulacja jakości powietrza 1 Po podłączeniu dodatkowego czujnika jakości/wilgotności powietrza, wydajność jednostki regulowana będzie automatycznie. W ten sposób centrala gwarantuje optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii
Praca na żądanie 1 Jednostka uruchomi się, kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu nie spełnia wartości nastawionej przez użytkownika
Odzysk chłodu W okresie letnim jednostka odzyskuje chłód z powietrza wywiewanego z klimatyzowanych pomieszczeń
Funkcja utrzymywania temperatury Funkcja ma na celu utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu poprzez zmniejszenie ilości powietrza. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu przegrzaniu lub przechłodzeniu pomieszczeń
Free cooling Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawionej, a temperatura zewnętrzna jest niższa, wówczas wymiennik ciepła przestaje pracować, a pomieszczenia schładzane są powietrzem zewnętrznym
Regulacja wydatku stykami zewnętrznymi Ilość powietrza można ustalić za pomocą trzech zewnętrznych styków. Intensywność chłodzenia można przypisać każdemu stykowi osobno
Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Jeśli jednostkę podłączono do sieci wewnętrznej lub Internetu, możliwe jest sterowanie parametrami urządzenia za pomocą prostego interfejsu w przeglądarce internetowej na komputerze, lub za pomocą innego urządzenia mobilnego
Sterowanie za pomocą smartfona Aplikacja Komfovent Home posiada taki sam interfejs jak fabryczny panel sterowania i pozwala użytkownikowi na nastawę parametrów pracy z dowolnego miejsca
Funkcje zabezpieczające
Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów określany jest w zależności od czasu i intensywności pracy jednostki. Jeśli zbliża się czas wymiany filtrów, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem
Regulacja układu wody W urządzeniach z dodatkową nagrzewnicą/chłodnicą wodną zapewniono sterowanie pompy cyrkulacyjnej oraz siłownika zaworu mieszającego
Rozgrzanie i czyszczenie rotora Aby uniknąć zabrudzenia niepracującego obrotowego wymiennika ciepła, jednostka okresowo wymusza jego pracę
Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed przemarznięciem. Jednostki z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła wyposażone są we wstępną, elektryczną nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica załącza się, gdy występuje ryzyko przemarznięcia wymiennika, a jej moc jest regulowana płynnie, dzięki czemu urządzenie może pracować nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych i niewielkim zużyciu energii elektrycznej
Wskazanie awarii wymiennika ciepła W jednostkach wyposażonych zarówno w wymiennik przeciwprądowy jak i obrotowy sprawdzana jest sprawność temperaturowa odzysku ciepła. Jeśli wartość ta jest zbyt niska, użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem
Zabezpieczenie przed przemarznięciem wodnej nagrzewnicy powietrza. Funkcja ma na celu zminimalizowanie ryzyka przemarznięcia nagrzewnicy wodnej podczas normalnej pracy centrali. W przypadku wyłączenia jednostki utrzymywany jest przepływ czynnika grzewczego
Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej. W przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania nagrzewnicy elektrycznej, urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeśli centrala zostanie wyłączona w trakcie pracy w trybie grzania, wentylatora będą pracować przez określony czas celem schłodzenia nagrzewnicy
Wskazanie zbyt niskiego przepływu powietrza. Jeżeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przepływu powietrza w określonym czasie, urządzenie wyłącza się
Awaryjne wyłączanie w przypadku pożaru Alarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala podłączona jest do centrali pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatura wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta
Awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia krytycznej temperatury W przypadku uzyskania zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza nawiewanego, centrala wyłącza się automatycznie
Inteligentna autodiagnostyka Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie usterka, urządzenie wyłącza się jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat

1 - funkcje wymagają dodatkowych akcesoriów. Akcesoria zamawiane oddzielnie.

Opinie

Napisz opinię

Centrala wentylacyjna Domekt R 300 V

Centrala wentylacyjna Domekt R 300 V

Domekt R 300 V centrala z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 50 do 950 m3/h