Centrala wentylacyjna Domekt R 200 V

Nowy produkt

Domekt R 200 V centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 50 do 950 m3/h

Więcej szczegółów

8 960,55 zł brutto

Więcej informacji

Zalety centrali wentylacyjnej Domekt R 200 V

Oszczędność energii cieplnej

Ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do powietrza nawiewanego w procesie wentylacji pomieszczeń.

Efektywne ogrzewanie
W normalnych warunkach pracy obrotowy wymiennik ciepła nie przemarza. Nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C dodatkowe podgrzewanie powietrza świeżego nie jest konieczne,skutkiem tego jest znaczna oszczędność energii cieplnej, nawet podczas dużych mrozów. Użycie obrotowego wymiennika ciepła pozwala około czterokrotnie zredukować zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.

Równowaga wilgoci w powietrzu
W normalnych warunkach pracy na obrotowym wymienniku ciepła nie dochodzi do wykroplenia się wilgoci, ponieważ jej większa część zawracana jest do pomieszczeń. Na zewnątrz jest odprowadzany nadmiar wilgoci. Odpowiednia wilgotność jest zachowana a powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu. Ponieważ nie tworzy się kondensat, również odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co upraszcza montaż jednostki.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Domekt R wykorzystywana jest izolacja wygłuszająca i wentylatory cichobieżne, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Obrotowy wymiennik ciepła

Zalety obrotowego wymiennika ciepła

 • Wysoki współczynnik sprawności
 • Brak przemarzania
 • Czterokrotnie niższe zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.
 • Przekazywanie wilgoci do powietrza doprowadzanego - stosowanie dodatkowych nawilżaczy powietrza w wentylowanych pomieszczeniach nie jest konieczne.
 • Niepotrzebny jest odpływ skroplin - łatwa instalacja jednostki.
 • Możliwość odzyskiwania chłodu, a więc niższe zużycie energi na schładzanie powietrza.

Sprawność: Wymienniki obrotowe oferowane są w dwóch poziomach sprawności. Standardową, optymalną sprawność zapewnia wymiennik typu L. Wyższe współczynniki sprawności osiągają wymienniki typu XL.
W urządzeniach wentylacyjnych montowane są dwa rodzaje obrotowych wymienników ciepła:

 • Wymiennik z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane), oraz odzyskiwanie wilgoci.
 • Wymiennik higroskopijny z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane). Wymiennik tego typu bardziej efektywnie odzyskuje wilgoć.

Energooszczędny silnik typu EC
We wszystkich obrotowych wymiennikach ciepła montowane są silniki typu EC, cechujące się energooszczędnością oraz spokojniejszą pracą i sterowaniem obrotowego wymiennika.

Program doboru central wentylacyjnych Komfovent Domekt

Najnowsze narzędzie dla projektantów i firm instalacyjnych z branży HVAC to program doboru Domekt (dostępny w polskiej wersji językowej), który w prosty i intuicyjny sposób pozwala na dobór przez użytkownika optymalnej centrali wentylacyjnej z serii Komfovent DOMEKT. Na podstawie podstawowych parametrów centrali, jak: wydajność, spręż, rodzaj odzysku ciepła, itp., program podpowiada urządzenia spełniające dane wymagania. Dodatkowo istnieje możliwość sprecyzowania pozostałych parametrów technicznych urządzenia, takich jak np.: gęstość wymiennika, układ króćców, strona wykonania, rodzaj nagrzewnicy, parametry czynnika, itp.

Strumień powietrza m3/h 258
Grubość ścianek mm 25
Masa kg 42
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 4,7
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 82
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,05
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,35
Wymiary filtrów BxHxL mm 285x130x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 27
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 66
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 0,8 / 12,3
Automatyka   KOMFOVENT C4.1
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 300

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).
Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 53
Wylot nawiewu 66
Wlot wywiewu 53
Wylot wywiewu 66
Obudowa 43

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu - 3 m
Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 33

Sprawność temperaturowa

  Zima
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 11,6 13,5 14,6 15,8 16,9

Komfovent C4

Panel C4

 • Łatwa obsługa.
 • Możliwość regulowania podstawowych parametrów centrali wentylacyjnej.
 • Użytkownik może obserwować zachodzące procesy na wyświetlaczu LCD.
 • Możliwość wyboru języka komunikatów.

Panel C4.1

 • Monitorowanie pracy.
 • Zmiana podstawowych parametrów z poziomu ekranu głównego.
 • Zintegrowany termometr i czujnik wilgotności.
 • Nowoczesny design, kolorowy, dotykowy ekran LED.
 • Wygaszacz ekranu: możliwość pokazania 3 wybranych parametrów, również gdy centrala nie pracuje.
 • 3 sposoby montażu panelu w zależności od zapotrzebowania.
 • Możliwość wyboru języka komunikatów.

Funkcje automatyki C4
Sterowanie pracą jednostki z poziomu panelu sterowania Panel sterujący umożliwia regulację pracy jednostki: zmianę trybu i parametrów roboczych, włączanie i wyłączanie urządzenia
Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez użytkownika (od 15 do 30°C)
Korekta temperatury zadanej Możliwość korekty temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w pomieszczeniu, o zadaną wartość, w ustalonym czasie
Sterowanie intensywnością wentylacji Możliwość wyboru najbardziej ekonomicznej lub najbardziej efektywnej intensywności wentylacji
Funkcja nadrzędna (OVR) Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnętrzny sygnał. Funkcja z największym priorytetem, pracująca w każdym trybie urządzenia (nawet, gdy urządzenie jest wyłączone). Zapewnia możliwość swobodnego programowania intensywności wentylacji, osobno dla wentylatora nawiewnego i wyciągowego.
Programator tygodniowy Harmonogram tygodniowy funkcjonowania jednostki, z możliwością zaprogramowania na każdy dzień trzech zdarzeń z niezależnie nastawioną intensywnością wentylacji.
Wybór sezonu Możliwość wyboru sezonu letniego lub zimowego, gwarantującego ekonomiczną pracę jednostki.
Funkcje zabezpieczające
Ochrona nagrzewnicy wodnej przed przemarzaniem Maksymalnie zmniejsza ryzyko zamarznięcia wody
Ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem W przypadku ryzyka przegrzania następuje automatyczne wyłączenie nagrzewnicy. Jednostka realizuje funkcję schładzania nagrzewnicy: po wyłączeniu centrali funkcjonującej w trybie grzania jeszcze przez określony czas będą pracowały wentylatory.
Ochrona krzyżowego wymiennika ciepła przed przemarzaniem W czasie występowania niskich temperatur zewnętrznych zabezpiecza wymiennik ciepła przed przemarzaniem.
Kontrola pracy obrotowego wymiennika ciepła W przypadku usterki obrotowego wymiennika ciepła następuje automatyczne wyłączenie jednostki.
Awaryjne wyłączenie jednostki po osiągnięciu dozwolonej temperatury Jeśli temperatura powietrza doprowadzanego osiągnie poziom awaryjnego wyłączenia, jednostka zostanie automatycznie wyłączona.
Podtrzymywanie temperatury wody powrotnej Po wyłączeniu centrali w okresie zimowym, w nagrzewnicach wodnych utrzymywana jest temperatura wody powrotnej na poziomie 25°C
Inne funkcje
Komunikat o przeprowadzeniu serwisu Komunikat o konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu pojawia się na panelu sterowania.
Wskaźnik usterki Wyłączenie centrali wentylacyjnej w przypadku usterki części lub pojedynczego elementu jednostki. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat
Wybór języka Menu panelu sterowniczego umożliwia wybór języka komunikatów
Sterowanie pracą jednostki z poziomu komputera1 Opcja kontroli i monitorowania pracy jednostek za pomocą komputera, po podłączeniu central do sieci lokalnej lub internetowej
Sterowanie za pomocą smartfona1 Urządzenie może być sterowane za pomocą aplikacji "Komfovent Home", która można pobrać ze sklepu "Google Play"

1 - akcesoria zamawiane oddzielnie

Opinie

Napisz opinię

Centrala wentylacyjna Domekt R 200 V

Centrala wentylacyjna Domekt R 200 V

Domekt R 200 V centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 50 do 950 m3/h